კალათა

საქონლის Id   სახელი ერთეულის ფასი რაოდე-ნობა მთლიანი თანხა  
             
        ჯამი 0